ძებნა

ტექსტში ერთი ან რამოდენიმე სიტყვის მოსაძებნად საჭიროა უბრალოდ ამ სიტყების შეყვანა ცარიელი ადგილის გამოტოვებით. მისაღებია ნებისმიერი სიტყვა, რომელიც მოიცავს 2 ან მეტ ასოს.

გაფართოებული ძებნისთვის დააჭირეთ ძებნის ღილაკს ძებნის ველში სიტყვების მითითების გარეშე, რის შედეგადაც გამოვა გაფართოებული ძებნის ფორმა.