თქვენ ამჟამად იყენებთ სტუმრის სტატუსს (შესვლა)
დააჭირეთ M_3.1-routing-help-commands_cisco.pdf ბმულს ფაილის სანახავად.

Routing Configuration