თქვენს ბრაუზერში უნდა იყოს ჩართული Cookie

მოცემულ საიტში გამოიყენება ორი cookie:

სესიის cookie "MoodleSession" არის აუცილებელი cookie–ის ტიპი. მოცემული cookie უნდა იყოს ჩართული თქვენს ბრაუზერში იმისათვი, რომ მოხდეს უწყვეტი კავშირის და გვერდიდან გვერდზე გადასვლისას სისტემაში ჩატვირთვის უზრუნველყოფა. როდესაც თქვენ გამოდიხართ სისტემიდან ან ხურავთ ბრაუზერის ფანჯარას ეს cookie იშლება (როგორც თქვენი ბრაუზერიდან, ასევე სერვერიდან).

cookie–ის მეორე ტიპი "MOODLEID" გამოიყენება მუშაობის კომპორტისთვის. იგი მხოლოდ იმახსოვრებს თქვენს მომხმარებლის სახელს ბრაუზერში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საიტის ხელახლა გახსნისას მომხმარებლის სახელის ველში უკვე იქნება ჩაწერილი თქვენი მომხმარებლის სახელი. მოცემული cookie–ის უარყოფა არ შექმნის საიტზე მუშაობასთან დაკავშირებულ პრობლემას, უბრალოდ საიტზე ყოველი შესვლისას საჭირო იქნება მომხმარებლის სახელის ხელახლა შეყვანა.