თქვენ არ ხართ სისტემაში შესული. (შესვლა)
 • კურსი შედგება შემდეგი საკითხებისკან:

  • AutoCAD 2013-ის გაშვება
  • AutoCAD 2013-ის სამომხმარებლო ინტერფეისი
  • პანორამირება და ზუმირება
  • ეკრანის მართვა
  • კოორდინატების მართვა
  • ხაზვა (Draw), პრიმიტივების აგება
  • რედაქტირება
  • ხაზები აგება სხვადასხვა პარამეტრებით
  • ანოტაცია (Annotation)
  • ფენები (Layers)
  • ნახაზის აგება
  • ნახაზის ამობეჭდვა
  "ქართუ" ბანკით გადახდა
 • კურსი შედგება შემდეგი საკითხებისგან:

  • ლინუქსის ოპერაციული სისტემა (შესავალი)
  • აპარატურული ნაწილის კონფიგურაცია
  • ბრძანებათა–სტრიქონის (CLI) საფუძვლები
  • პროგრამების მართვა და პაკეტების მართვის სისტემები
  • ფაილების მართვა და რედაქტირება
  • ლინუქსის ჩატვირთვის მექანიზმები
  • ლინუქსის სისტემის ადმინისტრირება
  • ქსელის პარამეტრების კონფიგურაცია
  • ლინუქსის სისტემაში სკრიპტების შექმნა
  • ლინუქსის სისტემების უსაფრთხოება

  კურსზე რეგისტრაციის გავლის წინ გაეცანით ვიდეო ინსტრუქციას.

  "ქართუ" ბანკით გადახდა